Fråga om återbetalning

Hej!
Jag har följande fråga, jag försöker sammanfatta.

Jag fick stöd under en period (jag är fortfarande klient)...eftersom jag ej fick stöd tex. till Internet och fick även flera avslag innan dess jag började spara några hundralappar från själva stödet hos Norwegian som sedan rapporterade att jag fick en krona i "ränteintäkter". Då blev det världens ände, soc. krävde alla papper från banken MEN banken har annan layout än vad soc. kräver. Jag begärde "Engagemgssammanställning" men fick Norwegian skrev på dokumentet "Bekräftelse", gång på gång. Nu anklagas jag att jag inte kom in med begärda dokument och de planerar ett återbetalningskrav på ca. 68 000 kr. Obs att jag EJ hade några extra inkomster alls, typ svartjobb, annat jobb, försäljningar, osv., det finns inte heller antecknat något sådant hos Skattemyndigheten, bara den enda kronan som Norwegian rapporterade.
Jag ville inte redovisa det kontot heller för det var samma pengar på det jag fick men ville spara för extra utgifter, de blev rasande pga. det och tänker även polisanmäla mig. Jag hade inte mycket pengar på kontot, några hundra kr i sparande samt ett lån till hyra när jag fick avslag)

Jag undrar nu följande: Har de rätt att återkräva ALLA dessa utbetalda pengar bara pga. minimalt sparande från f-stöd och ett lån till hyra vid avslag som jag inte redovisade? De vill alltså ha tillbaka pengar för nästan ett år men jag hade inte någon paralell inkomst på 68 000 kr, kan de ändå hävda de har rätt att återkräva bara pga. jag hade sparat från F-stödet samt lånat till hyran och jag inte redovisade det kontot hos Norwegian (hyra plus spar: 3500 kr)

Mvh
A

Atteman

Kommentarer

Hej!

Försörjningsstöd är det yttersta skyddsnätet i samhället och kan endast beviljas när alla andra möjligheter till försörjning är uttömda.

Socialtjänsten gör en utredning när ansökan kommer in där man bland annat tittar på inkomster och utgifter. När man lämnar in sin ansökan skriver man under den på “heder och samvete”. Det är straffbart att inte lämna korrekta uppgifter eller undanhålla uppgifter.

Enligt 9 kap. 1 § SoL får socialnämnden återkräva bistånd som den enskilde fått felaktigt eller med för högt belopp på grund av

• oriktiga uppgifter

• underlåtenhet att lämna uppgifter

• på annat sätt förorsakat att ekonomiskt bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL utgetts obehörigen eller med för högt belopp.

Vårt råd är att du pratar med din handläggare och frågar hur hen kommit fram till summan på 68 000 kr.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter