Vad får en lägenhet kosta.

Hej!
min fråga är vad en lägenhet får kosta? jag har ett förstahandskontrakt på en 1a som ligger på 4850kr i månaden och som de ser ut just nu så kommer jag bli tvungen att söka socialbidrag snart.
är den här hyran för dyr och kommer jag tvingas säga upp min lgh?

s

Kommentarer

Hej!

Vi kan alla hamna i svåra situationer i livet där vi tillfälligtvis behöver ta hjälp av socialtjänsten för att klara vår försörjning.

Vid ansökan om ekonomiskt bistånd gör socialtjänsten en bedömning om du har en skälig boendekostnad. Om du har en hög boendekostnad som gör det svårt att få egna inkomster att räcka till kan socialtjänsten begära att du söker och flyttar till en billigare bostad. Utgångspunkten för skälig kostnad för boende är vad en låginkomsttagare på orten normalt kan kosta på sig. Vad som är skäliga boendekostnader kan vara olika från person till person och socialtjänsten utgår från den enskildes situation.

Normen i Malmö stad gällande boendekostnad för en till två personer är 6775 kronor/ månad.

Mer information om ekonomiskt bistånd i Malmö finner du på vår hemsida

https://malmo.se/Bo-och-leva/Stod-och-omsorg/Forsorjning-och-ekonomi/Eko...

Här kan du även göra provberäkning för att se hur mycket pengar du kan få om du blir berättigad bistånd.

Vi hoppas att du har fått lite vägledning i din fråga.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter