får föräldern ta alla pengarna

hej frågar åt min kompis då han har sökt om ekonomisk bistånd o får runt 7000 tror jag det var o så som jag fått veta så tar hans förälder alla dom 7000 o låter han inte ha något får en förälder göra det han är 20 år

Förlälder tar alla pengar

Kommentarer

Hej!

Vi uppfattar att ungdomen du skriver om bor hemma hos sina föräldrar. Om ungdomen inte går i skolan har inte föräldrarna försörjningsskyldighet. Vi uppfattar att ungdomen inte studerar på gymnasienivå eftersom hen har ansökt om ekonomiskt bistånd på egen hand. Det betyder att personen måste betala hyreskostnader samt förbrukningsvaror i hushållet.

I försörjningsstöd beräknas det så kallade norm samt andra godtagbara kostnader så som hyreskostnader, elkostnader, telefon och internet. Även transportkostnader kan ingå om personen behöver ta sig till och från exempelvis praktikställen, arbetsförmedlingen eller andra ställen som räknas viktiga för planeringen till självförsörjning.

En ungdom i 20 års åldern är berättigad till en norm på 4070 kr.

Enligt 4 kap. 3 § socialtjänstlagen (2001:453) innehåller riksnormen kostnader för livsmedel, kläder och skor, lek och fritid, förbrukningsvaror, hälsa och hygien samt dagstidning och telefon. Riksnormen grundar sig på Konsumentverkets senaste pris- och konsumtionsundersökningar.

Vi förstår då att personen du skriver om får normen samt kostnader för sin hyresdel, del av elkostnader, del av internetkostnader. Vad som omfattas står i beräkningen. Eftersom din vän är vuxen bör han betala hyresdel, en del av elen och internet i hushållet. Mer exakt hur det beräknas kan du läsa om på Socialstyrelsens hemsida ( https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument...).

Vi hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänligen
Soctanterna

Soctanter