barn ekonomi

Hej!

Vi uppfattar att ni har funderingar över vad som är rimligt att barnet/ungdomen får i fickpeng varje månad utifrån det att ni erhåller försörjningsstöd och ekonomin är därför mer begränsad.

Storleken på vecko- och månadspengen varierar naturligtvis beroende på familjens ekonomiska situation och förutsättningar samt på vad den ska täcka. Det är vanligt att summan ökar med barnets ålder, upp till dess att barnet kan ha hand om hela sitt studiebidrag på egen hand.

I försörjningsstöd beräknas normen för varje person som ingår i hushållet. Enligt 4 kap. 3 § socialtjänstlagen (2001:453) innehåller riksnormen kostnader för livsmedel, kläder och skor, lek och fritid, förbrukningsvaror, hälsa och hygien samt dagstidning och telefon. Riksnormen grundar sig på Konsumentverkets senaste pris- och konsumtionsundersökningar. Barn och ungdomsförsäkring medräknas även som en individuell utgiftspost som Konsumentverket beräknar för de barn som ingår i hushållet. Normen för personliga kostnader för ungdomar 15 - 18 år ligger på 4040 kr.

Konsumentverket rekommenderar en summa runt 45-65 kronor i veckan eller 180-260 kronor i månaden.

Från 14 år och upp till 17 år kan man öka på pengen med runt 100 kronor i månaden. I genomsnitt får en 14-åring i dag 350 kronor i månaden och en 17-åring 650 kronor i månaden. När det sedan är dags för barnet att börja studera på gymnasiet är det många föräldrar som väljer att ge hela studiebidraget på 1 250 kronor i månadspeng. Det medföljer självklart att barnet står för till exempel resor, kläder och annat man vill göra själv.

Avslutningsvis vill vi påpeka att det är ni som föräldrar som avgör vad som är rimligt utifrån familjens ekonomiska förutsättningar. Det kan också vara bra att prata med ert barn om hur ni ser på det och vilka förutsättningar som finns i nuläget.

Vi hoppas att ni har fått svar på er fråga!

Vänligen
Soctanterna

M.P.

Kommentarer

Hej!

Vi uppfattar att ni har funderingar över vad som är rimligt att barnet/ungdomen får i fickpeng varje månad utifrån det att ni erhåller försörjningsstöd och ekonomin är därför mer begränsad.

Storleken på vecko- och månadspengen varierar naturligtvis beroende på familjens ekonomiska situation och förutsättningar samt på vad den ska täcka. Det är vanligt att summan ökar med barnets ålder, upp till dess att barnet kan ha hand om hela sitt studiebidrag på egen hand.

I försörjningsstöd beräknas normen för varje person som ingår i hushållet. Enligt 4 kap. 3 § socialtjänstlagen (2001:453) innehåller riksnormen kostnader för livsmedel, kläder och skor, lek och fritid, förbrukningsvaror, hälsa och hygien samt dagstidning och telefon. Riksnormen grundar sig på Konsumentverkets senaste pris- och konsumtionsundersökningar. Barn och ungdomsförsäkring medräknas även som en individuell utgiftspost som Konsumentverket beräknar för de barn som ingår i hushållet. Normen för personliga kostnader för ungdomar 15 - 18 år ligger på 4040 kr.

Konsumentverket rekommenderar en summa runt 45-65 kronor i veckan eller 180-260 kronor i månaden.

Från 14 år och upp till 17 år kan man öka på pengen med runt 100 kronor i månaden. I genomsnitt får en 14-åring i dag 350 kronor i månaden och en 17-åring 650 kronor i månaden. När det sedan är dags för barnet att börja studera på gymnasiet är det många föräldrar som väljer att ge hela studiebidraget på 1 250 kronor i månadspeng. Det medföljer självklart att barnet står för till exempel resor, kläder och annat man vill göra själv.

Avslutningsvis vill vi påpeka att det är ni som föräldrar som avgör vad som är rimligt utifrån familjens ekonomiska förutsättningar. Det kan också vara bra att prata med ert barn om hur ni ser på det och vilka förutsättningar som finns i nuläget.

Vi hoppas att ni har fått svar på er fråga!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter