Ekonomisk bistånd

Är det möjligt att få avslag för ekonomisk Bistånd men trots detta få godkänt att från Handläggaren att det går att få lägenheten men betala hyran själv ??

Djemo

Kommentarer

Hej!

Vi tolkar det som att du sökt ekonomiskt bistånd men fått avslag på hyreskostnaden.

Vi förstår det som att din handläggare har sagt att du så klart kan söka lägenheten, men att du själv får stå för hyran.

Vi hänvisar dig att vidare fråga din ansvariga handläggare för tydlighetens skull då vi inte kan besvara frågor i individärenden.

Vi hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter