Byte av handläggare

Hej!

Pga att jag kommer att bli självförsörjande på den 14e februari (CSN, utbetalningsdatum 14e feb) fick jag avslag på mina räkningar (inkl. hyra) med förfallodatum på den 28e och 30e januari. Jag är ff sjukskriven på 100% tills några dagar innan jag börjar plugga. Jag har överklagat beslutet och det gick vidare till förvaltningsrätten.

Jag har två frågor:
- får man avslå ekonomiskt bistånd för förra månadens räkningar om det innebär att kunden blir skuldsatt?
- får man, när överklagan kommer in, byta handläggare och "fixa" ett dåligt skrivet beslut? Man har helt enkelt skrivit ett nytt beslut med samma datum som förr, med den nya handläggares namn, och korrigerade uppgifter i beslutet (innan var det nästan tomt i beslutet, nu har de kompletterad med mina kostnader, förfallodatum och anteckningar; inga av dessa var där i beslutet jag fick på den 19e januari från min fd. handläggare). Då beslutet fattades av min fd. handläggare tycker jag att det är fel att byta namn och uppgifter i ett beslut.

Hamsii

Kommentarer

Hej!

Som du säkert vet är försörjningsstöd det yttersta skyddsnätet i samhället och kan endast beviljas när alla andra möjligheter är uttömda. Alla former av inkomst räknas såsom lön, pension, bidrag och CSN och ska användas innan det kan bli aktuellt med försörjningsstöd.

Hyra betalas i förskott och det är möjligt att el också betalas i förskott beroende på vilken leverantör man har. Så de räkningar som avser februari bör du kunna betala själv. Vårt råd är att du pratar med din handläggare och frågar hur hen har resonerat när man fattade beslutet.

När man överklagar ett beslut är det först handläggaren som tittar på det och ser om det finns skäl att ändra beslutet. Om inte det föreligger skäl för att ändra beslutet utan samma bedömning kvarstår är det förvaltningsrätten som prövar beslutet.

Det låter som att din nya handläggare har förtydligat beslutet och då skrivit mer utförligt än din förra handläggare. Det finns inget förbud mot att göra så och det är viktigt att alla omständigheter framkommer så förvaltningsrätten kan göra en korrekt bedömning.

Vi hoppas du fått svar på dina frågor.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter