Studier med CSN

Jag har en fråga angående min son som i dagsläget har Aktivitetsstöd och Försörjningsstöd. Han har av sin socialsekreterare blivit uppmanad att under sin arbetslöshet studera upp de betyg i Samhällskunskap och Religion som han saknar då han gått praktiskt gymnasium. Han har blivit tillsagd att söka CSN-lån för att klara sin försörjning. Han kommer att studera på halvtid och får ca 5000kr från CSN. Han har i dagsläget 8900kr i Aktivitetsstöd, men är ändå beviljad strax under 3000kr i Försörjningsstöd p g a en hög hyra i en lägenhet inskaffad av Socialförvaltningens boendeenhet. Får en socialsekreterare göra så här mot en ung kille utan att informera om konsekvenserna? Alltså får man tala om att man inte gör allt för att få jobb om man inte går med på att studera med CSN? Han har p g a utpressning stora skulder hos KFO och vill inte ta några nya lån. Att han inte blir beviljad Försörjningsstöd om han studerar med CSN är väl helt klart? Det har ju alltid varit så. Med har han överhuvudtaget en möjlighet att ens behålla Aktivitetsstödet på 50% om han studerar på halvtid?
Är det förenligt med lagar och regler som styr Socialförvaltningens arbete att på ett sätt öva utpressning och anse att han inte gör allt för att bidra till sin försörjning om han inte tar CSN-lån??

Mvh Pappsen

Pappsen

Kommentarer

Hej!

Det låter som att din son befinner sig i en besvärlig situation där du som förälder försöker stötta upp på bästa sätt.

Precis som du säger så är inte CSN och försörjningsstöd förenligt. Däremot så kan socialnämnden inte ställa krav på den enskilde att börja studera och ta lån från CSN för att bli självförsörjande. Det är alltså din son som själv avgör om han vill studera och ekonomiskt klara sig genom lån från CSN.

Gällande frågan om din son får behålla aktivitetsstödet om han studerar kan vi dessvärre inte svara på då det är utanför vårt kunskapsområde. Vi hänvisar dig istället till Försäkringskassan som ansvarar för aktivitetsstöd.

Förhoppningsvis har du fått hjälp av vårt svar!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter