Hur gör man om man blir falskt anklagad?

Hej!

Jag har blivit falskt anklagad för diverse saker av den andra föräldern som jag tidigare var sambo med, vi befinner oss just nu i en rättsprocess om umgänge och vårdnad på mitt initiativ. Parallellt med den rättsliga processen anklagar den andra föräldern mig för diverse saker som inte stämmer, jag förstår så klart att det är för att sätta en ogynnsam bild av mig och för att skaffa sig själv fördelar. Blir det upp till mig att motbevisa de falska anklagelserna eller är det den andra förälderns uppgift att styrka sina påståenden?

Falskt anklagad
2022-02-03 23:04

Hej!

Du beskriver att ni för tillfället befinner er i en rättsprocess gällande umgänge och vårdnad, vilket oftast är en uppslitande process för alla inblandade.

Vid en rättsprocess har ni båda parter juridiska ombud som arbetar för er sak, och till denne kan du också vända dig för råd.

Du skriver att du har blivit anklagad av den andra föräldern för olika saker parallellt med rättsprocessen. Det framgår inte i ditt brev men vi tolkar det som att den andra föräldern anmält sin oro till socialtjänsten.

Om oron och anklagelserna är anmälda till socialtjänsten kommer det i första hand att föregås av en förhandsbedömning. En förhandsbedömning ska vara klar inom 14 dagar. Under tiden kommer socialtjänsten att ha kontakt med familjen gällande oron som inkommit. Under samtalen hämtar socialtjänsten in information gällande oron som inkommit, och hur de berörda ställer sig till oron. Socialtjänsten gör därefter en bedömning om oron vidare behöver utredas eller inte.

För att besvara din fråga gällande att motbevisa påståendena eller inte. Under kontakten med socialtjänsten kommer alla berörda att ges möjlighet att lämna sin syn på den oro som inkommit.

Något som rekommenderas både innan och under tiden av en process gällande vårdnad och umgänge, är samarbetssamtal. Vi rekommenderar dig att kontakta familjerätten i den kommun du bor för ytterligare information om vad de kan erbjuda för stöd.

Vi hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänligen

Soctanterna