Flytta hemifrån med ekonomiskt bistånd

Hej

Jag är en tjej som fyller 18 om ca tre månader. Jag och min familj har haft lång kontakt med socialtjänsten och det har varit flertalet utredningar då mina föräldrar misshandlat mig psykiskt, fysiskt och sexuellt. Jag ville däremot inte flytta men kunde tänka mig en stödlägenhet, men den som fanns i min kommun var tydligen inte ledig och jag ville inte bo på t.ex. ungdomshem eller så. Nu har jag personligt stöd från min socialsekreterare och de menar att jag får välja lite hur jag vill göra nu, om jag pallar stå ut hemma eller om jag vill flytta osv.

Min socialsekreterare tog dock upp att man kunde flytta ut som 18 åring och hyra egen lägenhet även om man inte pluggat färdigt gymnasiet och få hjälp med hyran och försörjning. Stämmer det verkligen? För det skulle typ rädda mitt liv. Det är svårt och bo hemma och jobba på mitt mående och ha hopp i behandlingen på bup när mamma och pappa fortfarande inte är stöttande. Vill flytta ut och bo själv men har inte resurserna för det även om jag jobbar lite extra.

Vad kan jag dock behöva göra nu innan min 18 årsdag för att förbereda mig? Kan man liksom bli utredd/prövad och få veta om man ens är berättigad ekonomiskt bistånd INNAN jag blir 18 år så att man kan smidigt sätta planen i verk så snabbt som möjligt och inte vänta på något i onödan? Eller måste man ha fått ett hyreskontrakt först, fast det kan jag ju inte få när jag inte är myndig?

Person

Kommentarer

Hej!

Vi förstår att du har och har haft det problematiskt hemma under en längre tid vilket kan vara tufft. Vidare att du jobbar på att få ett bättre mående och har framtidstro och planer.

Du skriver att du nu snart blir myndig och planerar för att flytta hemifrån med allt vad det innebär. Vad klokt av dig att försöka skaffa så mycket information som möjligt inför ett liv som självförsörjande.

Du skriver att du och din socialsekreterare talat tidigare om annat boende för dig, men att du av olika anledningar valt att stanna hemma i familjen.

Vi kan inte råda eller uttala oss i individärenden och råder dig att framförallt tala med din handläggare om olika alternativ gällande ditt boende.

Generellt sätt är det vårdnadshavarna som är försörjningsskyldiga för sitt barn fram till avslutade gymnasiestudier alternativt som längst tills 21 år fyllda.

Vi tolkar det som att socialtjänsten har gjort en bedömning om att det finns behov för dig att vara boende utanför din familj. Ibland tittar socialtjänsten på alternativa lösningar istället för att placera i jourhem eller familjehem. Det kan vara tex studentboende, stödboende mm. Det är det framkomna behovet som styr vilken boendeform som bedöms som lämplig.

Att ansöka om ekonomiskt bistånd kan göras när du fyllt 18 år. Socialtjänsten kommer att be dig lämna in underlag som kontoutdrag, kontrakt för boende samt intäkter och utgifter. På det underlaget görs en utredning och bedömning om du har rätt till bistånd eller inte.

Du kan läsa mer på Socialstyrelsens hemsida och där kan du även göra provberäkningar.

https://www.socialstyrelsen.se/stod-i-arbetet/ekonomiskt-bistand/

För att förtydliga så kan du inte ansöka om ekonomiskt bistånd för boende utan att du har ett kontrakt att uppvisa.

Vi hoppas att du har fått svar på dina frågor och önskar dig lycka till med eget boende i framtiden!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter