Orosanmälan till primärvården

Hej!

Jag arbetar med äldrefrågor. Vi håller på att skriva en rapport om äldre och samsjuklighet psykiatri och missbruksproblematik och hur kontaktvägarna ser ut mellan äldreomsorg och socialtjänst.
Nu har vi stött på en fråga som det verkar råda oklarheter kring. Kan personal inom hemtjänst, vård- och omsorgsboende göra en orosanmälan till primärvården? Tar primärvården emot orosanmälningar helt enkelt? Jag vet ju att man gör orosanmälningar till socialtjänsten, men sker det även tvärtom?
Vänliga hälsningar

Personal

Kommentarer

Hej!

Både socialtjänsten och sjukvården arbetar huvudsakligen utifrån att personer söker hjälp frivilligt. Socialtjänsten genom Socialtjänstlagen och sjukvården genom Hälso- och sjukvårdslagen.

Det finns dock möjlighet till tvång både inom socialtjänst och sjukvård. Inom sjukvården är det med stöd av LPT (Lag om psykiatrisk tvångsvård).

Förutsättningar för tvångsvård är som följer:

3 § Tvångsvård får ges endast om patienten lider av en allvarlig psykisk störning och på grund av sitt psykiska tillstånd och sina personliga förhållanden i övrigt

- har ett oundgängligt behov av psykiatrisk vård, som inte kan tillgodoses på annat sätt än genom att patienten är intagen på en sjukvårdsinrättning för kvalificerad psykiatrisk dygnetruntvård (sluten psykiatrisk tvångsvård), eller

- behöver iaktta särskilda villkor för att kunna ges nödvändig psykiatrisk vård (öppen psykiatrisk tvångsvård).

För att bli omhändertagen enligt LPT ska ett vårdintyg skrivas efter läkarbedömning sedan ska en chefsöverläkare fatta beslut om intagning det får inte vara en och samma läkare som skriver vårdintyg och fattar beslut om intagning.

Din fråga är dock specifik om socialtjänsten kan anmäla oro till primärvården. Inom primärvård behandlar man sjukdomar som är av “lättare” karaktär och inte sådant som uppfyller kraven för LPT.

En vuxen person har själv att bestämma om hen vill söka sjukvårdshjälp. Om det är akut fara för någons liv kan polis ta beslut om att föra personen till sjukvården för bedömning ytterligare ett alternativ är en läkarbil som kan göra bedömning på plats.

Det kan också vara lämpligt att du hör med en primärvårdsenhet och ställa frågan om hur de hanterar eventuella inkomna anmälningar från socialtjänsten.

Annars är det att försöka motivera personen till att söka hjälp.

Hoppas att du fått svar på din fråga.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter