Försörjning

Hej

Jag och min man köpte hus som vi flyttade till med våra två gemensamma barn. Huset vi bodde i innan har vi kvar och där bor nu mannens son, vi kan kalla honom Pelle, på snart 23 år. Pelle har add och arbetar inte. Han har stora sociala problem och sitter hemma och spelar. Han har 3000:-/månaden via soc som han lever på.

Nu är det så att det börjar bli ohållbart för oss att ha två hus. Vi skulle behöva sälja eller hyra ut huset som Pelle bor i. När man pratar med soc så säger dom att det inte finns någon hjälp att få. Vi har letat lgh åt honom men dels är det svårt att hitta lgh och utan en inkomst är det dessutom omöjligt. Kommunen Pelle bor i säger att de satt en maxhyra till 3900:-/mån för en lgh och att om vi vill sälja huset får vi sätta honom på ett vandrarhem.

Vilken hjälp kan man få? Ekonomiskt är det en ohållbar situation för oss att stå med kostnad för två hus. Pelle har inte förmåga att sköta ett hus och är inte i närheten av ett arbete. Han är med i något projekt i kommunen där man ska få sysselsättning men det hjälper ju inte när han inte går dit. Personalen där är inte så drivande heller. Han sitter hemma helt enkelt och har gjort det sedan studenten.

Han har fått medicin för sin add men den tar han inte.

Vad kan vi göra? Varken han eller vi mår bra av situationen.

Orolig

Kommentarer

Hej!

Vi uppfattar att Pelle bor i ett hus som ni äger. Ni vill sälja huset då det har blivit ohållbart för er att sköta två hus och Pelle har inte förmåga att klara av husets skötsel. Ni vill hjälpa Pelle men behöver sälja huset då situationen är ohållbar. Det framkommer inte om Pelle betalar er hyreskostnader.

Vi förstår det som att Pelle redan är aktuell hos socialtjänsten eftersom han deltar i ett projekt i syfte att komma ut på arbetsmarknaden. Detta fungerar inte riktigt eftersom Pelle inte går dit. Vi förutsätter att Pelles problematik är känd eftersom han är med i projektet.

Pelle är vuxen och har därmed ett försörjningsansvar. Ni har inte skyldighet att stå för Pelles boendekostnader. Vi förstår att det kan vara svårt att säga nej till en nära anhörig men ibland kan det vara bra även för den personen som av olika anledning inte söker eller tar emot stödet som erbjuds.

Om det finns svårigheter som gör att individer inte klarar av detta på egen hand kan man vända sig till socialtjänsten och ansöka om försörjningsstöd. Summan bestäms av riksnormen. Enligt 4 kap. 3 § socialtjänstlagen (2001:453) innehåller riksnormen kostnader för livsmedel, kläder och skor, lek och fritid, förbrukningsvaror, hälsa och hygien samt dagstidning och telefon. Riksnormen grundar sig på Konsumentverkets senaste pris- och konsumtionsundersökningar.

Pelle kan vara berättigad bistånd enligt Socialtjänstlagen. En bedömning skall göras individuellt och de svårigheter som finns måste tas med i beaktan när beslut fattas. Gällande att söka bostad utan inkomst kan kommunen skriva ett hyresintyg som en del hyresvärdar godtar.

Om Pelles diagnos gör honom helt oförmågan att reda ut vardagen kan detta vidare utredas inom ramen för utredningen när Pelle gör sin ansökan om försörjningsstöd.

Vi hoppas att ni har fått svar på era frågor!

Vänligen,

Soctanterna

Soctanter