Sambolagen

Hej. Sökte en lgh gemensamt o men min partner står på kontraktet själv. Vi flyttade in gemensamt och har gemensam ekonomi, nu vill partner flyttatill annan kommun o inte jag, jag sa upp min egen lgh för 7år sen, vad gör jag? Har jag rätt att ta över kontraktet? Annars är vi bostadslösa har o 2 unga vuxna, vi har varit sammanboende i över 25år...

Julis

Kommentarer

Hej!

Vad vi förstår så har du och din nuvarande införskaffat er lägenhet tillsammans men din sambo står ensam på hyreskontraktet och avser att flytta.

Hyresvärden behöver dock godkänna den hyresgäst som ska bo kvar. Anledningen är främst att den kvarboende kan betala hyran. När hyresvärden underrättats och godkänt att den kvarboende tar över kontraktet är den som flyttar inte bunden till kontraktet längre.

Ett annat krav för överlåtelse av hyreskontraktet, är att man bott gemensamt i bostaden i över tre år. Om hyresvärden av någon anledning skulle neka, kan man vända sig till hyresnämnden, som kan ge tillstånd.

Om en sambo vill överta lägenheten ska denne göra anspråk på övertaget mot den ursprungliga hyresgästen, senast ett år efter att samboförhållandet upphörde. Om sambon lämnar lägenheten ska anspråket göras inom tre månader.

Övertagandet av lägenheten kan ske genom en skriftlig överenskommelse mellan samborna, bodelningen eller genom dom. Ett bodelningsavtal ska vara skriftligt. Finns ett sådant dokument så går det enkelt att styrka övertagandet om hyresvärdens efterfrågar det. Den som övertar hyresavtalet övertar också de hyresvillkor som gäller. Det finns inget krav på att en bodelning sker via tingsrätt men man kan vända sig dit om det inte går att nå en överenskommelse.

Vi tänker att ni inledningsvis tillsammans kontaktar hyresvärden. Om inte kontraktsfrågan löser sig hoppas vi ni ovan fått information om hur ni kan gå vidare.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter