Fråga

Hej, jag undrar om soc får inleda en utredning efter en orosanmälan som vårdnadshavare inte är medveten om? Om vårdnadshavare får reda på att de blivit orosanmäld, kommer vårdnadshavare få reda på detta innan en eventuell utredning inleds?

Orolig mamma

Kommentarer

Hej

Enligt 11 kap 1 § Socialtjänstlagen ska socialnämnden utan dröjsmål inleda utredning av vad som genom ansökan, anmälan eller på annat sätt kommit till nämndens kännedom och som kan föranleda någon åtgärd från nämnden.

Enligt socialtjänstlagen ska den som berörs av en sådan utredning, om inte särskilda skäl talar emot det, genast underrättas om att en utredning har inletts.

Socialtjänsten får inleda en utredning utan att meddela vårdnadshavaren. Det vanligaste är dock att kontakt tas i samband med att en orosanmälan kommer in och att det därefter fattas beslut om utredning skall inledas.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter