Presentkort

Ja det verkar vara massa prat om presentkort här på forumet.

Men seriöst, att ens nämna presentkorten för soc är det dummaste man kan göra! Av vilken anledning vill man att dessa ska komma till socialtjänstens kännedom?

Hallåja

Kommentarer

Hej!

Frågan om presentkort och dilemmat runt dessa har engagerat folk.

Rätten till bistånd regleras 4 kap Socialtjänstlagen. Enligt 1 § har den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt. När man ansöker om försörjningsstöd innebär det att man har en skyldighet att uppge samtliga inkomster och tillgångar som kan påverka rätten till bistånd.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter