Förtal

Vad ger en enhetschef på en kommun rätt att förtala en förälder å det grövsta för att bli av med en IVO-inspektör? Personen har inte ens bett om ursäkt för det, utan har skyllt på massa andra saker till varför det hände.

Det har gått mer än två år sedan det hände, vad kan jag göra?

Sjukt arg

Kommentarer

Hej!

Det är tråkigt att du har uppfattningen att en enhetschef har förtalat dig som förälder.

Vi uppfattar det som om att du tidigare gjort en anmälan till IVO. Vi känner inte till ditt ärende och Soctanter på nätet kan inte uttala sig i enskilda ärende utan mer generellt.

Vi rekommendera dig att ta kontakt med IVO och prata med dem om du kan göra något då det gått två år. De är tillsynsmyndighet för socialtjänstens verksamhet.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter