Flytta till annan kommun

Hej, jag får försörjningsstöd just nu i en kommun jag är folkbokförd i, men vill flytta tillbaka till min hemkommun, alltså måste jag byta kommun och eftersom jag inte har egen försörjning, kan jag höra av mig till min hemkommun och be om hjälp från dom och deras socialkontor, så att man kan flytta tillbaka.

Har haft hjälp från försörjningsenheten från min hemkommun innan min flytt, så dom känner till mig och min situationen sen tidigare.

Lisa

Kommentarer

Hej!

Vad vi förstår önskar du flytta tillbaka till den kommun du bodde i tidigare. Det är viktigt att du har ordnat ditt boende i denna kommun. Du kan inte räkna med att denna kommun hjälper dig med bostad.

Det är i regel den kommun som du flyttar ifrån som beviljar försörjningsstöd till uppehälle, hyra m.m. den första månaden i samband med flytt. Därefter är det den nya kommunen du skall ansöka om hjälp hos.

Du kan alltid ta kontakt med socialtjänsten där du är folkbokförd samt din tidigare kommun för att ta reda på vad som gäller vid en flytt.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter