Orosanmälan

Hej, jag har nyligen läst i min journal att det står att min partner har ett missbruk samt att det förekommit misshandel i relationen. Jag har IVO anmält detta och skrivit till både läkaren , barnmorskan och patientnämnden men inget händer . Jag har pratat med min barnmorska om mitt ex då hon varit inne och läst min akutjournal där det missuppfattas att detta skulle vara min nuvarande kille som misshandlat mig. Detta stämmer inte men jag blir väldigt orolig för BB tiden och om de kommer att göra en anmälan och vad som då händer. Jag har pratat med barnmorskan att när vi hade ett missfall så har min partner efter sökt hjälp på akutpsykiatrin då vi båda tog det väldigt hårt och vi gick isär ett tag då, men det har hon missuppfattat som att ”han trappat upp sitt drogberoende och misshandlat mig” enligt journalen. Det är inte alls sant och nu har en läkare skrivit att han missbrukar samt att misshandel förekommit efter att ha läst anteckningen från barnmorskan. Detta under ett POF möte ( jag har ADHD och symtomfri bipolaritet med ett stabilt mående står det också i journalen ). Sjukvården ändrar inte i journalen trots att de inte har några bevis för att det är som de tror utan skriver bara in att jag inte håller med om det.

Min fråga är behöver jag vara orolig att om BB inte tror mig och skriver en orosanmälan ska soc ta vårat barn eller tvinga oss att flytta isär? Jag har inte kunnat sova på en vecka sen jag fått reda på vad det står i journalen.

Orolig gravid

Kommentarer

Hej!

Du verkar ha haft en god kontakt med din barnmorska där du har berättat om tidigare händelser i ditt liv, händelser som har varit jobbiga och svåra för dig. Dessa förtroende är viktiga att ha och vi hoppas att du fortsatt kan ha förtroende för din barnmorska och andra myndighetspersoner i framtiden.

Du berättar att dina uppgifter verkar ha missuppfattats någonstans på vägen som nu gör att du är orolig för att uppgifterna kan komma att påverka dig och hur man ser på din förmåga som förälder när du kommer till BB. Vi tycker att du har agerat bra och adekvat med att du gjort IVO-anmälan, pratat med både läkare och barnmorska samt att du kontaktat patientnämnden. Du säger att inget har hänt, men en anmälan till IVO kan ta sin tid och kanske kan du få någon återkoppling och upprättelse framöver.

Soctanter på nätet kan inte svara för hur personal på BB gör sina anmälningar. I 14 kap 1 § SoL finns det som reglerar anmälningsskyldigheten som vissa myndigheter och yrkesverksamma har om de i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa.

De uppgifter som finns i din journal kan hos personal på BB väcka oro för hur ditt barn kommer att få det och hur du kan klara av att tillgodose de behov barnet har. Men oftast inkommer anmälan om oro utifrån det personalen på BB ser i din kontakt med barnet, hur du hanterar den nya situationen som förälder och hur du agerar på de behov som barnet har. Om oro uppstår hos personalen så ska dom göra en anmälan till Socialtjänsten. Det är sedan socialtjänsten som har att göra en bedömning om utredning behöver öppnas eller inte utifrån inkommen anmälan.

I 11 kap socialtjänstlagen finns det som reglerar handläggning inom socialtjänsten. Socialtjänsten ska, utan dröjsmål, öppna utredning om uppgifterna som inkommit till socialtjänsten kan föranleda någon åtgärd av socialtjänsten.

Vi tycker inte att du ska oroa dig för något som ännu inte har hänt. Som du beskriver din situation, så har du ett stabilt mående. Det bästa är om du kan vara lugn inför förlossning och kunna ge dig själv möjlighet att lägga all ditt fokus på ditt barn och rollen som förälder.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter