Normen

Hej, undrar om normen har höjts eftersom alla matvaror i butiken har höjts.. ? Det känns inte så, kanske några kronor i höjningen, men de e ju en engångshöjning...dagliga varor köps ju varje dag, som ex bullar, har ju inte råd med ett bröd för 30kr som håller i 2 _3 dagar, o sen e de slut, de e väl skäligt att kunna äta en något dånar bra frukost, middag, o kvällsmat? Eller är normen räknad på att kunna äta en gång per dag?

Undrade

Kommentarer

Hej!

Vi förstår din oro för att pengarna ska räcka då livsmedelskostnaderna har ökat.

Riksnormen avgör nivån på försörjningsstödet och är som ett slags minimumnivå för att täcka behov så som livsmedel, kläder, fritidsaktiviteter och så vidare.

Riksnormen ska täcka kostnader för livsmedel, kläder och skor, fritid och lek, hygien, barn- och ungdomsförsäkring, förbrukningsvaror samt dagstidning, telefon, och är lika för alla.

Försörjningsstödet består av riksnormen och av vissa fasta kostnader som ligger utanför riksnormen såsom boende, hushållsel, hemförsäkring, arbetsresor, fackförening och a-kassa.

Riksnormen för försörjningsstöd 2022 tillsammans med skäliga kostnader för vissa andra behov avgör nivån på försörjningsstödet. Beloppen bestäms av regeringen inför varje nytt kalenderår och gäller som miniminivå för de behov som riksnormen ska täcka.

I riksnormen 2022 har normens samtliga poster räknats upp med 1,6 procent jämfört med riksnormen för 2021.

Riksnormen tar hänsyn till hur många personer som finns i hushållet, ålder på barn och skolungdomar om barn och skolungdomar äter lunch hemma och om vuxna är ensamstående eller sammanboende.

Du kan läsa mer på Socialstyrelsens hemsida och där kan du även göra provberäkningar.

https://www.socialstyrelsen.se/stod-i-arbetet/ekonomiskt-bistand/

När du söker ekonomiskt bistånd gör handläggaren en individuell prövning av just din situation, och det finns alltid möjlighet att ansöka över norm.

Om du får helt eller delvis avslag på det du ansöker om ska du få ett skriftligt beslut med en motivering. Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga det. Du kan få hjälp av din handläggare med att överklaga om du har behov av det.

Vi hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter