Tack!

Tack för era svar.

Men jag förstår inte riktigt hur frågan om presentkort hänger ihop med frågan under rubriken "elonomiskt bistånd".

Det ena handlar om ett barn som fått en penninggåva och en mamma som undrar om den ska räknas in i förälderns försörjningsstöd. Medan frågan om presentkort handlar om ifall presentkort är en "realiserbar tillgång" eller inte.

-------

När det gäller presentkort verkar ni sätta likhetstecken mellan presentkort och kontanter. Men det är ju just det som är själva definitionen av ett presentkort - att det INTE går att omsätta i kontanter, utan att beloppet är låst till presentkortets ändamål.

Men ni har förstås alldeles rätt. Om man vill få till en likvärdig syn på detta så borde man kanske uppvakta Socialstyrelsen och be dem göra ett förtydligande i riktlinjerna. Jag tänker att det handlar om rättssäkerhet. Att den enskilda socialsekreteraren inte ska behöva uppfylla hjulet på nytt varje gång, och att "klienten" har rätt till förutsägbarhet i besluten.

Tack för ert värdefulla arbete.

Fundersam

Kommentarer

Hej!

Du belyser verkligen dilemmat inom socialtjänsten och det som socialsekreterare och handläggare har att göra bedömningar i.

Soctanter på nätet har svarat så långt vi har kunnat och hoppas att du kan få gehör hos Socialstyrelsen.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter