Kärlek på socialtjänsten

Hej,
Jag undrar om det finns lagstadgat att två personer som är i en kärleksrelation ej får arbeta på samma enhet på socialförvaltningen?
Är detta en fråga/klagomål som man kan ta upp med IVO?
Jag tycker personligen att det känns sådär att brukare vet om att det finns två personer på avdelningen som är i en kärleksrelation som har rätt till beslutsfattande kring en och samma individ.

Med vänlig hälsning,
Person som sett insidan.

Anna

Kommentarer

Hej!

Vi förstår din fråga som att du har två olika beslutsfattande handläggare inom socialtjänsten som tillika har en kärleksrelation.

Även om dina handläggare på olika enheter inom socialtjänsten har en kärleksrelation, så ska det inte påverka deras beslut i deras yrkesroll. Vi förstår det som att du är rädd för att det ska göra det.

Inom socialtjänsten råder sekretess. Även om handläggarna arbetar på samma socialtjänstkontor råder sekretess i ärendena.

I första hand råder vi dig att ta upp dina frågeställningar med antingen dina handläggare, och alternativt deras chefer.

Till IVO kan du alltid vända dig med frågor. Du kan finna deras kontaktuppgifter på www.ivo.se

Vi hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter