Fråga

Vad händer när man vunnit i kammarrätten?

Josefin

Kommentarer

Hej!

Då gäller det beslut som fattats i Kammarrätten och det skall omgående verkställas.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter