Hänvisning till mål i kammarrätten

Hej!

Ni hänvisar till Kammarrätten i Jönköping, 2012-10-04, Mål nr 33-1 i några av era svar.

Hur får man tag på att läsa det som står där?

Vad står det i Mål nr 33-1? Kan ni göra en sammanfattning?

ekonomiskt bistånd

Kommentarer

Hej!

Vi förstår inte vilka svar du menar men om du vill ta del av en dom ska du kontakta den domstol det gäller i det här fallet då Jönköping:

https://www.domstol.se/kammarratten-i-jonkoping/bestallningsformular/

Soctanter på nätet är en socialrådgivning dit man kan vända sig med frågor om missbruk, ekonomi och av annan social karaktär. Om du vill ha en sammanfattning och kanske en analys av en dom är det andra aktörer på nätet som du får vända dig till.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter