Alfakassa För Utlänning Med Uppehållstillstånd?

Hej,

Jag skriver åt en kompis som precis har kommit till Sverige. Hon är gift och kan inte svenska och väldigt lite engelska, vilket gör att hon har svårt att komma in i det svenska samhället.

Hon undrar om hon är berättigad till någon alfakassa eller annat stöd om hon skriver in sig i arbetsförmedlingen? Hon har aldrig jobbat i Sverige förut. Hon anser att hon kommer att ha svårt att hitta jobb, eftersom hon inte behärskar språket men är det fortfarande en bra idé att skriva in sig i arbetsförmedlingen för att få stöd? Hennes moderspråk är kinesiska och hon var revisor i sitt hemland, men det var 8 år sedan hon jobbade sist.

Hon läser just nu SFI, vilket inte heller är bidragsberättigad men hon undrar om det finns möjlighet att läsa SFI samtidigt som hon skriver in sig i arbetsförmedlingen och få alfakassa eller annan bidrag eller stöd?

Stort tack för er hjälp!

Yan

Kommentarer

Hej!

För att ha rätt till ersättning från Alfa. kassa så ska din vän uppfylla ett arbetsvillkor, vi uppfattar att hon aldrig har arbetat i Sverige så därför blir hon inte berättigad till Alfa. kassa.

Etableringsersättning får den som har uppehållstillstånd som flykting, kvotflykting eller skyddsbehövande så om din vän eller hennes make inte tillhör den gruppen så kan hon inte få Etableringsersättning.

Man har alltid rätt att ansöka om försörjningsstöd hos socialtjänsten.
Som gift eller sammanboende är man försörjningsskyldiga gentemot varandra vilket betyder att man får lämna in en gemensam ansökan om försörjningsstöd hos socialtjänsten. För att pröva sin rätt till försörjningsstöd så krävs att man har gjort allt man kan för att försörja sig själv. Vidare krävs att man sökt alla andra ersättningar man skulle kunna vara berättigad till. Om man har några tillgångar som exempelvis sparade pengar ska man först leva på de pengarna innan man kan vara berättigad till försörjningsstöd.

Invandrarservice hjälper den som är nyanländ i Sverige och talar om hur det svenska samhället fungerar och vart de ska gå om de vill lära dig svenska, söka arbete eller få en plats i skolan till sina barn. Dom har information på många olika språk.

Invandrarservice ordnar kurser med tolk där man kan lära sig om Sverige och hur det är att leva och bo i Malmö. Dom hjälper till att hitta svar på de nyanländas frågor.

Invandrarservice finns på Föreningsgatan 7B

Besökstider: Vardagar 08.00–16.00, lunchstängt 12.00–13.00

Tel: 040-34 19 94.

Vänligen.

Soctanterna

Soctanter