Lob

Hej,har 4-5 lobbar genom åren.
Kan man begära ut och få tillgång till sitt lob-register på något sätt?
Och medelar alltid polisen till soc när man blivit lobbad (om polisen har identitet på personen)?
Tack

Kalle

Kommentarer

Hej!

Om du omhändertagits av polis med stöd av LOB, Lag om omhändertagande av berusade personer m.m. ska polisen samverka med andra samhällsorgan om det bedöms behövligt.

Det innebär att polisen ska anmäla till socialtjänsten om de bedömer det som lämpligt att socialtjänsten involveras i syfte att stödja, råda eller på annat sätt involveras.

Om man som vårdnadshavare omhändertagits med stöd av LOB gör polisen en anmälan till socialtjänsten om oro gällande barnet/barnen till den omhändertagne.

När det inkommer en anmälan till socialtjänsten ska det göras en bedömning om huruvida det ska inledas en utredning eller inte. Det är innehållet i anmälan samt den enskildes inställning som avgör huruvida en utredning inleds.
En akt som upprättats med stöd av SoL, Socialtjänstlagen, sparas i fem år och därefter ‘gallras’ den. Det betyder att den förstörs. Om ett tillägg görs under femårsperioden skjuts gallringstiden framåt.

Du kan vända dig till det socialtjänstkontor du tillhör utifrån var du är eller har varit folkbokförd under tiden LOB har skett. Du kan där begära ut din akt.

Vi hoppas du fått svar på dina frågor.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter