Orosanmälan

Var hittar jag var jag kan göra en orosanmälan för en vuxen, gäller Kirseberg?

Lisa
2022-01-12 13:58

Hej!

Du skriver att du är orolig för en vuxen person, och vill göra en orosanmälan till socialtjänsten i Kirseberg. Det framgår inte vilket stad du menar, men vi utgår från att det gäller Malmö Stad.

Om oron handlar om att hen har missbruksproblem kan du vända dig till socialtjänsten Norr, Sallerupsvägen 11 D i Malmö.

Om du däremot har en oro för en äldre person vilket kan gälla att personen har svårt att ta hand om sin vardag pga ålderdom, är det enheten Vård och Omsorg du ska vända dig till. Kontaktuppgifter får du via Malmö Stads kontaktcenter tel: 040- 34 10 00.

En orosanmälan kan lämnas muntligt genom att du ringer samt även lämnas skriftligt antingen via post eller mail.

Vid en orosanmälan har du som privatperson välja att vara anonym. Viktigt är då att du inte uppger namn, relation, adress eller telefonnummer vid anmälan.

Vi hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänligen

Soctanterna