Orosanmälan efter LOB

Hej! Jag blev omhändertagen natten till lördagen av polisen för fylla… det har kommit in en orosanmälan och socialen vill träffa mlg och mitt barn .. jag är ensam vårdnadshavare men barnet har kontakt med sin pappa! jag har berättat detta för min mamma då hon står oss väldigt nära.. jag har sån enorm ångest sån skam ilska mot mig själv att jag ens drack jag dricker aldrig och går ut ett par ggr om året och jag tål inte alkohol som andra vad ja märkt och blir full snabbt vilket hände denna gången.. vad kommer hända nu? kan dom ta mitt barn ifrån mig??? jag har aldrig haft med dom att göra och jag dricker inte med min son eller när min son är hemma jag har druckit några glas vin när jag e barnledig nån gång per år och nån gång på sommaren … hur ska dom kunna ens avgöra en sån livsavgörande sak som missbruk eller något för jag var ute en kväll o drack för mycket? Mitt barn var hos min mamma … jag förstår att man blir orolig och jag förstår varför detta är viktigt men eftersom jag själv inte har problem och ska behöva ta mott barn till soc nu känns det så otroligt kränkande och ofattbart… jag vet inte vad jag ska göra av allt man läst och sett genom året på nätet är man inte direkt jätte lugn och glad att behöva gå till soc.. jag önskar jag kunde veta vad som sker och hur allt går till mvh N

nati

Kommentarer

Hej!

Vi förstår av ditt brev att du känner dig orolig.

Om man som förälder med barn hemma, blir omhändertagen enligt LOB, är det rutin/lagreglerat att polis gör en orosanmälan till socialtjänsten. Anmälan görs till skydd för barnen.

Man kontaktas för samtal kring det som hänt. Anledningen är att socialtjänsten behöver förvissa sig om att man som förälder, på alla sätt kan ge barn den trygghet och omsorg de behöver. Om det framkommer att föräldern har någon form av bekymmer, kommer man erbjudas hjälp och stöd.

Efter samtal kan antingen socialtjänsten välja att inte inleda utredning utifrån anmälan. Ärendet avslutas då utan åtgärd och man bedömer att inga ytterligare insatser behövs.

Behöver man hjälp och stöd, inleds utredning där man utreder vad i hjälpen/stödet ska bestå av. Utredningen avslutas då med en insats/ett bistånd.

Om bedömningen är att bekymret är av sådan dignitet, inleds utredning för att titta närmare på om föräldern kan/inte kan tillgodose barnets trygghet och omsorg.

Socialtjänstens uppgift är att vara stödjande och erbjuda hjälp vid behov med utgångspunkt för barns bästa. Det viktiga i mötet med socialtjänsten är att man talar om saker som de är. Det är enda sättet att få hjälp om man behöver.

Du skriver att det var en engångsföreteelse att du hamnade hos polisen. Du skriver också att du nästan aldrig dricker, men att du inte tål alkohol. Fundera på vad du behöver göra för att undvika liknande situationer framöver. Berätta för socialtjänsten vad du kommit fram till.

Alla får misslyckas! Frågan är vad man gör åt det i framtiden!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter

Hej!

Vi förstår av ditt brev att du känner dig orolig.

Om man som förälder med barn hemma, blir omhändertagen enligt LOB, är det rutin/lagreglerat att polis gör en orosanmälan till socialtjänsten. Anmälan görs till skydd för barnen.

Man kontaktas för samtal kring det som hänt. Anledningen är att socialtjänsten behöver förvissa sig om att man som förälder, på alla sätt kan ge barn den trygghet och omsorg de behöver. Om det framkommer att föräldern har någon form av bekymmer, kommer man erbjudas hjälp och stöd.

Efter samtal kan antingen socialtjänsten välja att inte inleda utredning utifrån anmälan. Ärendet avslutas då utan åtgärd och man bedömer att inga ytterligare insatser behövs.

Behöver man hjälp och stöd, inleds utredning där man utreder vad i hjälpen/stödet ska bestå av. Utredningen avslutas då med en insats/ett bistånd.

Om bedömningen är att bekymret är av sådan dignitet, inleds utredning för att titta närmare på om föräldern kan/inte kan tillgodose barnets trygghet och omsorg.

Socialtjänstens uppgift är att vara stödjande och erbjuda hjälp vid behov med utgångspunkt för barns bästa. Det viktiga i mötet med socialtjänsten är att man talar om saker som de är. Det är enda sättet att få hjälp om man behöver.

Du skriver att det var en engångsföreteelse att du hamnade hos polisen. Du skriver också att du nästan aldrig dricker, men att du inte tål alkohol. Fundera på vad du behöver göra för att undvika liknande situationer framöver. Berätta för socialtjänsten vad du kommit fram till.

Alla får misslyckas! Frågan är vad man gör åt det i framtiden!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter