Sommarjobb Om Mamma Lever På Bidrag

Min mammma lever på bidrag och stödjer mig och mina 4 syskon. Jag är 17 och pluggar på gymnasiet. Min fråga lyder: Kommer socialen dra på bidragen om jag sommarjobbar, dvs kommer det jämna ut sig till slut? Sommarjobbet kommer jag tjäna ungefär 7000:- och det är även kommunen som har erbjudit den.

Nyfikna Man

Kommentarer

Hej!

Vad kul att du har fått ett sommarjobb!

Enligt Malmö Stads Riktlinjer för Ekonomiskt bistånd gäller att hemmavarande skolungdomar kan delta i av kommunen arrangerad sommarpraktik eller ha feriearbete upp till fyra veckor under sommaren utan att lönen påverkar familjens rätt till försörjningsstöd. Ungdomars inkomster av praktik eller eget arbete utöver fyra sommarveckor beaktas endast till den del de överstiger ett prisbasbelopp per kalenderår (detta framgår av 4 kap 1 § Socialtjänstlagen).

Om du har ytterligare frågor kring hur dina inkomster kan påverka rätten till försörjningsstöd så kan du kontakta er socialsekreterare. Du är även välkommen att kontakta oss om du har vidare funderingar.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter

Hej,

I andra forum har ni svarat ett halvt prisbasbelopp. Vilket är det som gäller?

Tacksam för svar!

Hej!

Här nedan är ett utdrag från Malmö Stads riktlinjer om försörjningsstöd.

Barns och skolungdomars inkomster av eget arbete

Barn och hemmavarande skolungdomar får delta i av kommunen arrangerad sommarpraktik eller ha annat feriearbete upp till fyra veckor under sommaren utan att lönen påverkar familjens rätt till försörjningsstöd. Inkomster av praktik eller eget arbete utöver fyra sommarveckor beaktas endast till den del de överstiger ett prisbasbelopp per kalenderår (4 kap 1a§ SoL). Dock får den summa som räknas av till familjens försörjning inte överstiga den nivå som motsvarar den unges del i familjens kostnader inklusive kostnader för hyra.

Vänligen.

Soctanterna.

Soctanter