Rätt till mer hemtjänst?

Hej! Jag undrar hur Malmö stads praxis ser ut när det kommer till att bevilja hemtjänst till en person med hjälpbehov som är sambo med en frisk person. Jag har en närstående som har MS som bor med sambo och en son. Sambon arbetar heltid, min närstående arbetar deltid på grund av sjukdomen. Hon har blivit sämre och har behov av mer hemtjänst, men har fått en negativ bild av möjligheterna – eftersom hon har en sambo så tror hon att det inte kommer gå att få mer hemtjänst, för att det verkar vara svårt att få det när man bor tillsammmans med sin partner?

Undraren

Kommentarer

Hej!

Det är svårt att ge ett enhetligt svar på din fråga då bedömningen är helt individuell utifrån den situation den sökande befinner sig i.

Vi rekommenderar att din närstående vänder sig till den kommun den tillhör och diskuterar med en handläggare om möjligheter till utökat stöd och faktiskt ansöker om det. Handläggaren skall utreda behoven och fatta beslut. Om beslutet är negativt för din närstående kan denne överklaga beslutet till förvaltningsrätten.

Det finns också möjlighet att ansöka om anhörigstöd för sambon. Man kan kontakta kommunens växel och uppge att man vill prata med någon inom socialnämnden, om stöd till anhöriga.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter