frångås föräldraansvaret då när våld brukas

En bekant, student 20 år studerar introduktionsprogrammet, har en pappa som utsätter henne för våld i hemmet. Frångås då föräldraansvaret vad gäller ekonomin? Kan hon få försörjningsstöd? '

Funderaren

Kommentarer

Hej!

Vi förstår det som att introduktionsprogrammet räknas som gymnasiestudier. Föräldrar/vårdnadshavare har ekonomiskt ansvar för sina barn/ungdomar till dess att de fyller 21 år, om de fortfarande går i gymnasiet.

Det kan emellertid finnas undantag från denna regel. Vi föreslår att din bekant vänder sig till socialtjänsten i det område/kommun din bekant tillhör.

Din bekant ska absolut inte utsättas för våld, varför det är av stor vikt att din bekant pratar med socialtjänsten. Det är bland annat socialtjänsten ansvar att råda, stödja, skydda den person som utsätts för våld i hemmet. Eventuellt kan detta ligga till grund för en annorlunda bedömning i den ekonomisk frågan.

Hoppas att detta kan hjälpa din bekant framåt.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter