Delvis avslag på försörjningsstöd

Ska handläggare alltid motivera avslag eller räcker det att skriva tex ansökt 2000 godkänt 1500

Putte

Kommentarer

Hej!

Du har alltid rätt till ett skriftligt beslut med motivering till det fattade beslutet på din ansökan. Om du skulle överklaga beslutet till Förvaltningsrätten måste du ju veta vad det är som du överklagar.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter