Flytthjälp

Jag undrar om man kan få hjälp med dubbla hyror i 2 månader. Jag tänker flytta till en billigare Lgh

Peter

Kommentarer

Hej!

Du kan alltid ansöka om ekonomiskt bistånd för dubbla hyror och ange skälen till det. Socialtjänsten får behandla din ansökan och fatta beslut. Hur det beslutet kommer att vara kan vi inte uttala oss om.

Får du avslag på din ansökan kan du överklaga till Förvaltningsrätten.

Bäst gör du i att kontakta socialtjänsten där du bor och ställa frågan till dem om.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter