Borgenär och socialbidrag

Hej! Min dotter har tidigare haft socialbidrag men lyckats hitta ett vikariat och på det viset blivit ekonomiskt oberoende. Nu är det inget fast jobb utan det blir förlängt hela tiden med 3 månader åt gången. Min dotter har hittat en 1 rums lägenhet nära sitt jobb och fastighetsvärden godkänner enbart henne som hyresgäst om jag skriver under som borgenär. Jag hoppas vikariatet blir förlängt men vad händer om jobbet upphör och hon måste söka socialbidrag igen? Är det jag som borgenär som ska stå för hyran då eller kan hon söka socialbidrag för det? Finns det nån tidsperiod man ska bott i egen bostad för att kunna få söka socialbidrag för bostadskostnaden?

Fundersam mamma

Kommentarer

Hej!

Så bra att din dotter fått ett arbete och att hon fått tag på en lägenhet även om hyresvärden kräver en borgensman.

Först vill vi göra ett litet tillrättaläggande. Borgenär är ett ord för fordringsägare. I detta fall är det hyresvärden som kan betecknas som borgenär som har en hyra att inkräva.

Borgensman är den person som lovar ta ansvar för att hyran blir betald om hyresgästen inte betalar.

Som borgensman blir det du som kommer att behöva betala hyreskostnaderna om dottern inte kommer att kunna betala hyran.

Om din dotter skulle hamna i den situation där hon inte skulle klara ekonomin på egen hand kan hon vända sig till socialtjänsten och på nytt och ansöka om ekonomiskt bistånd. Socialtjänsten kommer att handlägga och fatta beslut i ärendet. Även om det är du som står som borgensman kommer socialtjänsten att bevilja din dotter hyreskostnaderna om bedömningen är att hon är berättigad till det samt följer den planering som hon och handläggaren kommer överens om. Det finns inte något tidsbegränsning eller regler kring hur länge man ska ha bott i bostaden förrän man kan ansöka om hyreskostnaderna utan det är behovet som styr det om den enskilde inte på egen hand kan tillgodose sina behov.

Du kan också kontakta hyresvärden och ställa frågan hur länge du skriver på för ett borgensåtagande.

Hoppas att du har fått svar på dina frågor!

Vänligen,

Soctanterna

Soctanter