Ersättning för hemresa till ensamkommande

Hej!
En ensamkommande som nu blivit vuxen (18) vill åka på semester till sitt hemland. Jag har hört att socialtjänsten ska kunna bevilja viss ersättning/hjälp till betalning för detta i syfte att främja att hen är ung och ska kunna träffa sin familj. Jag har dock inte hittat någon konkret information om detta.

Vad gäller vid en sådan här hemresa? Har socialtjänsten någon skyldighet eller möjlighet att bevilja någon form av ekonomiskt bistånd för resan. Personen i fråga erhåller ekonomiskt bistånd i dagsläget.

Tack på förhand!

Tacksam för svar

Kommentarer

Hej!

Det finns inte något generellt resebidrag inom ramen för försörjningsstöd. Däremot utifrån situationen kan personen i frågan ansöka om resekostnaden och få det prövat. Beroende på omständigheterna kan socialtjänsten bevilja eller avslå ansökan. Om det finns särskilda skäl kan personen eventuellt få ersättning för resekostnaderna. Detta är dock i undantagsfall och inte något som vanligtvis ingår i försörjningsstödet.

Vi föreslår att personen i fråga kontaktar socialtjänsten och lämnar in en ansökan om resekostnaden. Det är viktigt att det i ansökan framkommer anledningen och vilken betydelse/påverkan resan har för honom/henne. Om beslutet blir ett avslag kan det överklagas och förvaltningsrätten beslutar i frågan.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Vänligen,

Soctanterna

Soctanter