Avslår del av hyran

Min handläggare avslår varje månad en del av Min hyra utan att motivera varför. Jag får ta av mitt återstående försörjningsstöd och betala resten ( 500 ) jag har både kontrakt samt kunnat bevisa att jag betalt den summa jag ansökt om. Det handlar nu om 2 år så 12000 pengar som jag fått låna ihop då jag redan lever på existens minimum. Är detta rätt. Vågar inte längre gå ut då folk är ute efter mig pga obetalda skulder.

Äpplet

Kommentarer

Hej!

Vi uppfattar att du erhåller ekonomiskt bistånd och beviljas enbart del av hyran vilket är en summa på 500 kr mindre än vad ditt boende kostar. Resterande delen om 500 kr får du avslag på.

Om du får ett avslagsbeslut på den summan om 500 kr skall det i beslutet skrivas en motivering. Ett avslagsbeslut kan du alltid överklaga. Vi föreslår att du kontaktar din handläggare och ber om att beslutet om avslag skall skickas hem till dig eftersom du avser att bestrida det.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänligen,

Soctanterna

Soctanter