Fråga

Hej!
Har jag i enlighet med § 7 i Socialtjänstlagen rätt till extra bistånd, om jag exempelvis har en diagnos inom Autismspektrumet?

7 § Socialnämnden skall verka för att människor som av fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring får möjlighet att delta i samhällets gemenskap och att leva som andra.

Anna

Kommentarer

Hej!

Bistånd ges enligt 4 kap 1 § SoL och huvudregeln vad gäller rätt till bistånd är att man inte kan tillgodose sitt behov på egen hand. Du undrar om en diagnos inom autismspektrumet kan ge andra rättigheter till bistånd, då enligt 5 kap 7 § SoL. Bistånd till enskilda ges alltid enligt 4 kap 1 § SoL, men i bedömning kan man absolut ta hänsyn till eventuella diagnoser och då hänvisa till 5 kap 7 §. Även insatser enligt LSS är möjliga.

SoL 5 kap 7§ syftar till att socialnämnden har det övergripande ansvaret för att planera så att det inom kommunen finns möjlighet för den enskilde med fysisk , psykisk eller annat funktionshinder att ha en meningsfull sysselsättning, bo på ett sätt som är anpassat för denne och att kunna ta del av samhällslivet som andra.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänligen,

Soctanterna

Soctanter