Försörjningsstöd och skadestånd

Hej,
Jag är väl medveten att om man uppbär ekonomiskt bistånd och får ett ideellt skadestånd så skall det räknas som inkomst. Men hur är det gällande motsvarigheten till ideellt skadestånd? Nämligen benämningen Ekonomisk skadestånd, där som till skillnad mot ideellt skadestånd, där ekonomiskt skadestånd faktiskt kan mätas i pengar?

Exempel: jag uppbär ekonomiskt bistånd, försörjningsstöd - vilket ord som passar bäst i mun. Jag har 3000:- i kontanter på mig när jag är ute. Jag råkar ut för en stöld där någon genom brottslig handling stjäl dessa av mig.

Det går till rättegång och den tilltalade och dömde personen enligt domslutet säga att de 3000:- skall återbetalas till mig, ett ekonomiskt skadestånd som faktiskt kan mätas i pengar i absolut form. De 3000:- som den dömde är skyldig att betala, räknas det av på försörjningsstödet? Hittar bara info om att just ideellt skadestånd räknas av vid försörjningsstöd men inte ekonomisk skada.

Tacksam för svar.

Förvirrad

Kommentarer

Hej!

För att bli berättigad till försörjningsstöd krävs att man inte kan tillgodose sitt behov på annat sätt. Detta är huvudregeln som står i 4 kap 1 § SoL. Om du får pengar från annat håll kommer de att räknas som inkomst. Så, ja, om du får pengar utifrån ekonomiskt skadestånd så kommer de att påverka ditt försörjningsstöd.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter