Bankavgifter

Kortavgift (bankkort)
Kostnad för bankkortsavgift (årsavgift) hör till livsföring i övrigt, vilket Kammarrätten i
Stockholm (mål nr 2786–2787-16) har kommit fram till. Kammarrätten noterar att utbudet av
avgiftsfria bankkort är mycket begränsat och i princip vänder sig till yngre personer, är förenade
med olika villkor om inkomst och medför andra avgifter. Kammarrätten anser att det inte är
rimligt att en enskild som får ekonomiskt bistånd för försörjningen ska behöva välja ett bankkort
av det begränsade utbudet av avgiftsfria kort, som han eller hon eventuell uppfyller kraven för.
De som ansöker om bistånd till avgiften kan därför beviljas kostnaden för det, ca 300 kr per år.
Fastställt av KS 2020-XX-XX

Undrande

Kommentarer

Hej!

Vi har svårt att förstå din fråga men utifrån det du skriver tolkar vi det som att du redan tagit reda på vad Förvaltningsrätten har beslutat i ett bankkortärende.

Vi råder dig att kontakta den socialtjänst där du tillhör för ytterligare information om vad som gäller i eventuellt ditt specifika ärende.

Är du missnöjd med ett beslut finns alltid möjligheten att överklaga till Förvaltningsrätten.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter