Socialbidrag och självstudier.

Jag har efter en utbrändhet hamnat i arbetslöshet och socialbidrag. Är nästan 60 men har fortfarande kvar min kraft och vilja. Saknar betyg från skola, är självlärd. Nu pluggar jag hemma via internet för egna pengar (500 kr mån av mitt bidrag) för att lära mig nya tekniker inom IT som jag saknar så jag kan komma tillbaka på arbetsmarknaden. CSN är inget alternativ för mig, jag är pensionerad innan jag läst färdigt. Jag vill inte leva på bidrag tills jag är pensionerad och har heller ingen lust alls att pensionera mig som jag mår nu. Så min fråga är, går det bra att bedriva självstudier med socialbidrag eller ska jag låta bli och gå på bidrag tills jag blir pensionerad?

Cyber

Kommentarer

Hej!

Vi förstår att du har hamnat i en besvärlig situation men samtidigt har ett driv för att komma i arbete igen.

Socialtjänstlagen SoL 4 kapitlet 1§ säger att den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd i form av försörjningsstöd av socialnämnden. Kravet är att sökanden står till arbetsmarknadens förfogande om det inte finns godtagbara skäl till att man inte kan förvärvsarbeta. Socialnämnden kan begära att den som får försörjningsstöd deltar i anvisad praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet om det inte finns annan lämplig arbetsmarknadspolitisk åtgärd som kan tillhandahållas genom t.ex. Arbetsförmedlingen.

Förslagsvis kontaktar du din socialsekreterare och Arbetsförmedlingen och diskuterar vilka möjligheter du har och vad de kan erbjuda dig för att komma i arbete igen och bli självförsörjande.

Lycka till.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter