Fråga om lån

Om jag vill ta ett lån och exempel avsluta mitt ärende hur gör jag då ?

ANONYM

Kommentarer

Hej!

Det framgår inte om det gäller pågående ärende om försörjningsstöd men vi tolkar det som det.

Du kan när som helst avsluta ditt ärende om du bestämmer dig för att lösa din situation på annat sätt. Att ta lån är dock inte att rekommendera för att lösa en ekonomiskt utsatt situation som du nu har ekonomiskt försörjningsstöd för. Om du skulle behöva ansöka om försörjningsstöd när de lånade pengarna har tagit slut kommer inte socialtjänsten att ersätta kostnaderna för ditt lån. Om du skulle ha kvar att betala av på lånet räknas inte det som godtagbar utgift för socialtjänsten. Det kan då bli tufft att lösa det och du riskerar att hamna med skulder hos Kronofogden.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänligen,

Soctanterna

Soctanter