Hushållsgemenskap vuxen funktionshindrad son

Bor med minderårig dotter och funktionshindrad son som lever av aktivitetsersättning. Jag har Ekonomiskt bistånd. Min sons förvaltare sätter in 2250 kr för el, internet, mat och förbrukningsvaror till mitt konto som ska täcka hans del. Jag får separat insatt hans hyresdel också på mitt konto. Förvaltaren har skrivit ett intyg som anger dessa uppgifter. Trots det räknas nu dessa 2250 kr som min inkomst att disponera och jag får mitt bistånd sänkt med 2250 kr.
Det är en omöjlighet att inte handla och laga mat till hela familjen, tvätta tillsammans osv. Att dela upp det vi har i kylskåpet i ditt och mitt. Varken min autistiske son med utvecklingsstörning eller dotter skulle förstå detta och det skulle vara bråk varje dag. Förvaltaren finns i en annan stad och är inte närvarande fysiskt.
Är detta verkligen rätt och rimligt?

Mamma till funktionshindrad

Kommentarer

Hej!

Vi uppfattar som att du erhåller ekonomiskt bistånd och i hushållet bor även din son som har en funktionsnedsättning. Han betalar 2250 kr till dig som avser kostnader för el, internet, förbrukningsvaror och mat samt del av hyran. Det framgår inte om han tas med i beräkningen som görs i samband med varje ansökan du lämnar in.

Du bör kontakta din ekonomihandläggare för att förklara situationen. Om du redan har gjort det och inte fått gehör kan du alltid överklaga beslut eller del av beslut. I det fall behöver du ansöka om den summan om 2250 kr som tas upp som inkomst. Vid avslag kan du överklaga detta och få din sak prövat i förvaltningsrätten.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänligen,

Soctanterna

Soctanter