Äktenskap liknande förhållande

Har en socialsekreterare utbildning för att bedöma. Om två personer lever i ett äktenskaps-likt förhållande liv/boende. Oavsett om de gäller man/kvinna, man/man, kvinna/kvinna. Tror inte ni har något vettigt svar på detta,de kan ju ställa till problem. Hoppas ni vågar komma med ett vettigt svar omgående

Äktenskap

Kommentarer

Hej!

Vi på soctanterna kan aldrig uttala oss i enskilda ärenden då vi saknar insyn i uppgifter som föreligger för bedömningen. Däremot kan vi informera om generella riktlinjer och gällande lagstiftning.

Enligt prop. 1986/87:1 s. 252 anses ett "äktenskapsliknande förhållande" föreligga då kvinnan och mannen sammanlever i en inte alltför kortvarig förbindelse, vari normalt ingår sexuellt samliv, gemensamt hushåll samt gemensam ekonomi eller i vart fall ett ekonomiskt samarbete. Propositionen är dock äldre och idag ingår självklart homosexuella par i definitionen.

Om du är missnöjd med en bedömning som socialsekreteraren har gjort kan du alltid kontakta denne och få en förklaring till vad som har föranlett bedömningen.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänligen,

Soctanterna

Soctanter