bankavgifter i ekonomisk bistånd?

Om en bank tar ut pris på girobetalningar tex 700kr , bankortavgifter 400kr en gång en månad . Då fattas det 1300kr för den erskilde för att kunna betala några räkningar . De 1100kr viste inte enskilde att banken skulle dra i månaden . Då fattas det för den enskilde 1100kr den här månaden . Hur ska den här enskild gå tillväga när det tillkom två oberäknande avgifter från banken ?

Undrande

Kommentarer

Hej!

Det låter som att banken har dragit pengar av dig som inte var inräknat i ditt försörjningsstöd.

Dessvärre kan du inte få mer än generella svar här utifrån att vi inte har tillräckligt med information för att gå in i specifika ärenden. Om du har frågor som gäller ditt utbetalade försörjningsstöd är det bäst att du tar kontakt med din handläggare för att se om du kan få hjälp med situationen som har uppstått.

Lycka till!

Vänligen
Soctanterna

Soctanter