Ekonomiskt bistånd inneboendekontrakt

Hej!

Funderar över vad som kan krävas av mig som fastighetsägare när jag upprättar ett inneboendekontrakt till min släkting som bor i de hus som jag äger. Vi har skrivit en summa som jag beräknar att huset kostar per månad med allt ca 6000 kr. Jag vill ha 2000 kr av min inneboende släktning. Nu har socialen krävt at jag visar vad som ingår i dessa beräknade 6000 kr såsom lån amortering etc . Är jag skyldig att redovisa det för att kunna ha en inneboende som då ansöker om försörjningsstöd för sin boendekostnad?

C.M

Kommentarer

Hej!

Som jag förstår situationen är det en släkting till dig som har försörjningsstöd som ska hyra en bostad i andrahand av dig.

När socialtjänsten får in en ansökan utreder socialsekreterare om den som ansökt har rätt till bistånd. När det handlar om försörjningsstöd till bostad kan handläggare på socialtjänsten begära in information om vad som ingår i hyran för att kunna göra en bedömning om summan är skälig. Det är den som ansöker om försörjningsstöd som har ansvaret att lämna det underlag som socialtjänsten begär in.

Utifrån din fråga så har du ingen skyldighet att lämna några uppgifter till socialtjänsten men om du väljer att inte vara behjälplig med de efterfrågande uppgifterna kan det påverka din släktings rätt till ekonomiskt bistånd för hyra utifrån ett andrahandskontrakt genom dig.

Förhoppningsvis är detta svar på din fråga.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter