Oense

Hej min dotter får varje månad kämpa mot soc om allt i ansökan har många avslag som gått till förvaltningsrätten. Hur kan man göra för att få rätt?
De svarar inte på frågor gör som dom tycker är avvisande mm

Mormor

Kommentarer

Hej!

Du har inte skrivit vad din dotter ansöker om och det är därför svårt att råda. På kommunens hemsida brukar det stå lite grundläggande information om hur man ansöker om olika bistånd, vilka handlingar man måste inkomma med samt vilka kriterier som ligger till grund för att man skall få beviljat ett bistånd. Här kan din dotter få en fingervisning i vad som gäller.

Du skriver att flera ansökningar har lett till beslut om avslag och att din dotter därefter överklagat besluten. Då bör hon även kunna utläsa hur förvaltningsrätten tagit ställning i ärendena. Går förvaltningsrätten på socialtjänstens linje behöver din dotter, om hon önskar ansöka på nytt, lägga fram andra uppgifter som styrker hennes rätt till bistånd.

Upplever man att kommunikationen med handläggaren inte fungerar kan man be att få tala med dennes chef.

Vi hoppas att detta kan hjälpa er lite på vägen.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter