Soc

Vann mot soc I kammarrätten 2019. (Ingen rubrik)
Jag behöver hjälp i samtal med soc
Har en advokat på min sida också. Min dotter på 15 behöver någon vuxen vi kan lita på som hon kan prata med. Kanske dig ? Soc gör så stora fel

Hej! Jag måste sätta stop för socialens maktmissbruk i Västerås. Det har nu blivit så igen att jag har träffat på en handläggare som utreder barnen och använder sig av lögner och maktmissbruk. Socialen söker lvu. Pga att pappa har ljugit för skola och socialen om att jag har munchausen symtom! Socialen har tagit in alla journaler från min psykatri och läkarjourner, det finns ingenting i mina journaler om att jag ska ha psykisk ohälsa eller någon funktionshinder/ depression. Mina 3 barn har inget I sina journaler som tyder på att de skulle fara illa . De har aldrig sökt onödig hjälp. Jag kontaktade äldsta dotters skola i våras och sa att jag kände oro för att hon kan ha en ev. diagnos. Specialpedagogen sa att hon kände samma oro som mig, hon sa att hemnes dotter har adhd och att hon såg vissa likheter i min dotter. Hon sa att de ska göra en kartläggning i skolan och skicka in en remiss till bup. Men bup ville ha mer underlag, så nu söker vi hjälp från barn och ungdomshälsan i första hand för hennes skolfrånvaro. Men efter ett möte med soc, ändrar skolan sig tvärt och säger att de i nuläget inte känner oro för att min dotter har en diagnos. De säger istället att jag inbillar mig, att jag vill få min dotter " sjuk". De säger även att min dotter har övervikt, och att det är mitt fel. Men vi får hjälp av barnkliniken för hennes fetma. Vården är tydliga med att säga att övervikten inte kan skyllas på mig. Skolorna känner ingen oro för mina barn och jag har aldrig fått orosanmälningar från läkare, BVC osv. Det socialen har gjort, trots pappas bakgrundsbild mex psykisk ohälsa, mytomani och missbruk, är att ta hand parti och svalt hans lögner . Om mig som mamma. Jag har flera viktiga personer I mitt liv som intyger om att jag är en bra mamma som klarar av att ta hand om mina barn. Socialen hittar även på att jag gör min egen verklighetsbild. Att jag skulle hitta på lögner.

Monkan

Kommentarer

Hej

Soctanterna har lite svårt att förstå din fråga men vi tolkar det som att din dotter behöver någon att prata med som hon kan lita på. Vi ska försöka ge tips på var ni kan vända er.

Skulle kuratorn på din dotters skola kunna vara till behjälplig? En kurator fungerar, i de fall det behövs, som en kanal till samverkanspartners utanför skolan. Det innebär att en kurator kan remittera till annan samtalsbehandling utanför skolan som exempelvis till psykolog om det skulle behövas.

En annan rekommendation är att din dotter vänder sig till en ungdomsmottagning där det också finns möjlighet att skapa en samtalskontakt som kan lotsa henne till den hjälp som just din dotter behöver.

Ni kan också vända er direkt till er vårdcentral. På vårdcentralen brukar det finnas möjlighet att boka tid hos såväl kurator som psykolog.

Finns det ett barn- och föräldrastöd i Västerås som ni kan vända er till? Barn- och föräldrastödet vänder sig till familjer med barn 0–18 år som behöver någon att prata med för att få råd och stöd när allt känns jobbigt. All kontakt är frivillig.

Slutligen, kan det finnas någon i ert nätverk som din dotter har förtroende för som hon känner att hon kan och vill vända sig till.

Hoppas att du känner att du fick några bra tips!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter