Tjäna egna pengar

Hej, hur mycket kan en hemmaboende 18 åring som går sista året på gymnasiet tjäna utan att det påverkar familjens ekonomiska bistånd? (Före eller efter skatt). Vad händer om ungdomen tjänat för mycket?

Anhörig

Kommentarer

Hej!

Det är vanligt att man oroar sig över hur det ska bli med familjens försörjningsstöd om ungdomen vill eller börjar tjäna pengar. Det är bra att ni undersöker hur det ligger till så att ni inte får en tråkig överraskning i efterhand.

Det finns en gräns på hur mycket hemmavarande skolungdomar som är under 21 år kan tjäna utan att det påverkar familjens försörjningsstöd. För 2021 kan en ungdom tjäna 47 600 kr, utan att det påverkar föräldrarnas försörjningsstöd. Om en ungdom skulle tjäna mer än så på ett kalenderår så görs en individuell prövning om dessa inkomster ska räknas med i beräkningen.

Om du har ytterligare frågor kring hur ungdomars inkomster kan påverka rätten till försörjningsstöd så kan du kontakta din socialsekreterare.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter