Rätt till underhållsstöd?

Hej,
Jag och mitt ex har två barn, 11 o 14 år. De bor 100% hos mig, pappan kommer varannan vecka ca 5 eftermiddagar och sköter mat och ser till att barnen kommer i säng osv. Han har halva barnbidraget (pga FK/soc krävde det för att han skulle få bostadsbidrag osv som jag förstått - han är långtidssjukskriven och lever på existensminimum). Min egen ekonomiska situation har blivit mer ansträngd då jag i många år nu stått för, i princip, alla barnens kläder, förbrukningsvaror, aktiviteter osv. och jag nu blivit sjukskriven på halvtid pga pågående npf-utredning med dottern, orosanmälan från skolan då hon inte gått sen i februari osv osv.

Kan jag få underhållsstöd/-bidrag från pappan trots att han lever på existensminimum? Hamnar han mer i skuld? Hur fungerar det med alla övriga kostnader då barnbidraget inte täcker allt (han verkar mena att det ska täcka i princip alla kostnader för barnen). Som jag förstår det så får han bostadsbidraget beräknat på att barnen bor där 50%, och han får ju som sagt halva barnbidraget, men de är ju de facto inte hos honom öht.

Lasa

Kommentarer

Hej!

Underhållsbidrag är pengar som den ena föräldern betalar till den andra föräldern. Det ska användas till barnets boende, mat och fritidsintressen. Om föräldrar inte kommer överens kan boendeföräldern ansöka om underhållsstöd från Försäkringskassan. Då får boendeföräldern pengar från Försäkringskassan och barnens andra förälder betalar av till dem. Det går alltså via Försäkringskassan som en mellanhand.

Ett tips är att prata med barnens pappa om hur ni kan få kostnaderna för barnen att gå runt. Du kan även vända dig till Försäkringskassan för att få mer information vad som gäller i er situation.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter