Få hjälp ekonomiskt med glasögon för färgblindhet

Precis som rubriken lyder. Kan man få hjälp i form av ekonomiskt bistånd för glasögon för färgdefekta?

Mvh

Färgdefekta Sam

Kommentarer

Hej!

Ekonomiskt bistånd till glasögon är en ansökan som behandlas individuellt och du har alltid rätt att ansöka och få din sak prövad.

I allmänhet gäller det att man lämnar in en ansökan till socialtjänsten om att man har behov av en synundersökning och avvaktar beslutet. Efter synundersökningen beslutas det om man ska beviljas kostnad för glasögon utifrån en fastställd norm för skälig kostnad för glasögon och bågar. Generellt behöver behovet av glasögon vara styrkt av en legitimerad optiker eller läkare.

Om du har löpande ekonomiskt bistånd rekommenderar vi att du kontaktar din ordinarie handläggare för att få mer information om vad som gäller i sin specifika situation och hur en ansökan om glasögon går till i just din kommun.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter