Nytt intyg, ny förutsättningslös prövning?, nr 3

Hej!

Tack för ert svar, men jag undrar bara vad som gäller rent generellt i socialtjänstlagen.

Är det så att om en person tidigare fått avslag men gör en ny ansökan om t.ex. ekonomiskt bistånd, eller hemtagning av sitt barn, eller någon helt annan fråga, så ska handläggaren göra en förutsättningslös bedömning utifrån de nya uppgifter som kan ha tillkommit, i ett intyg t.ex.?

Eller kan handläggaren bortse från det nya intyget, med hänvisning enbart till gammal information?

Det är ju en viktig fråga att klargöra, som jag verkligen undrar över.

Fundersam

Kommentarer

Hej!

Inkommer ny information behöver socialtjänsten beakta och ta ställning till den nya informationen. Sektionen för ekonomiskt bistånd och sektionen barn och familj arbetar på olika sätt och har olika lagar och riktlinjer för handläggning att förhålla sig till. Soctanterna besitter inte denna spetskompetens och känner att du inte riktigt får det svar som du eftersöker.

Som vi tidigare skrivit är det bäst att ta upp sina frågor och funderingar med ansvarig handläggare eller dennes chef.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter