Förlorar min pappa

Min pappa är psykiskt sjuk och förstör våran relation. Det är för mycket saker han har gjort så omöjligt å skriva ner allt men jag behöver hjälp. Han förstår inte att han behöver hjälp

Dottern

Kommentarer

Hej!

Vi förstår att situationen ni befinner er i är svår. Som anhöriga till en person med psykisk ohälsa finns det stöd att få, både genom kommunen och sjukvården.

Mycket ansvar ligger på den enskilde individen att själv söka hjälp men det finns hjälp att få både via psykiatrin och socialtjänsten.

Det ni kan göra som anhöriga är att ringa och prata med psykiatrin om er oro för din pappas psykiska mående, men ni kan även ringa till socialtjänsten och göra en orosanmälan utifrån hans mående. Om din pappa inte är aktuell inom psykiatri kan även han söka hjälp på vårdcentralen. I annat fall får du kontakta vårdcentralen och beskriva din pappas mående.

Om du behöver stöd i din situation kan du kontakta vårdcentralen i den kommun du tillhör för att få kontakt med kurator eller psykolog. De kan troligtvis även rådgöra hur du ska hantera situationen med din pappa.

Hoppas både du och din pappa får det stöd du behöver.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter